غار تنهایی من

اینجا غار تنهایی من است و از افکار و احساساتم می نویسم.

آدرس وبلاگ قبلی ام:

gharetanhaei.persianblog.ir

بایگانی
آخرین مطالب

اینجا غار تنهایی من است و از افکار و احساساتم می نویسم.


ممکن است افکار و احساسات امروزم متناقض با آنچه دیروز می پنداشتم صحیح است باشد و این نشانه جاری بودن زندگی است.